Hakkımızda

Derneğimiz okul öncesinden başlayarak yaşamboyu eğitim çerçevesinde, yetişkinler ve özel politika gerektiren grupların da içinde olduğu genel ya da mesleki, örgün ve yaygın eğitim–öğretim; bilimin bütün alanları; ekonomi, teknoloji, endüstri, sanayi, enerji, doğal kaynaklar, tarım, ormancılık, hayvancılık, kültür, sanat, sosyal bilimler, demokrasi ve insan hakları ile kadın-erkek eşitliği başta olmak üzere her türlü ayrımcılığının önlenmesini de içeren sosyal yaşamın bütün alanları kapsayan bir çerçevede bilimsel çalışmaları yakından izleyen bireylerin yetişmesine katkı sağlamaya yönelik olarak ortaya konan politika ve projelere destek vermekte ve çalışmalarda bulunmaktadır.